Ördög vagy angyal?

jan 19

Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, mennyire vagyok különleges e vidéken? Ártatlan, bűnös, vagy valahol a kettő között? Magunk közt szólva, a befelé forduló lelki személyek gyakran felteszik maguknak a kérdést, hogy vajon hűek-e a jóhoz (avagy a rosszhoz) és értékesek-e. Jobb szembenézni az igazsággal, és nyelni egy nagyot: a háborgó anyagi vágyak egyáltalán nem ártatlan vagy elfogadhatóak, hogyha a való világ, Krisna szemszögéből nézzük.

Au! Ki akarná, hogy hírhedt legyen tönkretett jóságáról, mely deformálódott, alaktalan és perverz?

Ahogy lelkileg fejlődünk a bhakti útján, úgy fokozatosan levetjük azt az illuzórikus köpenyt, mely ostoba anyagi vágyaink és ideiglenes haszonra való törekvésünk képzelt felelősségét fedi fel. Ráébredünk arra, hogy az egyik lyukat takargatnunk kell: vagy magunkévá tesszük a józan életmódot, vagy eltökélten a lelki józanság sztenderdje felé haladunk.

Noha reggel felébredve nem világosodtunk meg, mégis fejlődhetünk és proaktívak lehetünk a lelki növekedést tekintve. Az árt nekünk a legjobban, amikor igazolni és racionalizálni akarjuk az anyagi vágyakat, melyek korrupttá tesznek minket. Ez az a máyá, mely eltérített minket eredeti helyzetünkből.

A viták korának vezérelve nagylelkűen liberális és gyógykezelésszerűen távlati:

„A Krisna-tudatos mozgalom célja az, hogy az emberek minden fajtájában vonzalmat keltsen, még azokban is, akik másra vágynak, mint az Úr odaadó szolgálata. Az ilyen emberek a bhakták társaságának hatására lassanként elkezdik az odaadó szolgálatot.” (Caitanya-caritamrita  Madhya-lila 24:124 magyarázat)

 

Dévamrita Szvámi, 2013. január 11., 6:35 ·

Tovább