Govinda klub lecke előtti bhajan

szept 30

2014.09.09. DAS Bud – GK lecke előtti bhajan

Tovább

Sri Damodárastaka ima

nov 07

(1)

namāmīśvaram sac-cid-ānanda-rūpam
lasat-kundalam gokule bhrājamanam
yaśodā-bhiyolūkhalād dhāvamānaḿ
parāmristam atyantato drutya gopyā

(2)

rudantam muhur netra-yugmam mrijantam
karāmbhoja-yugmena sātańka-netram
muhuhśvāsa-kampa-trirekhāńka-kantha-
sthita-graivaḿ dāmodaraḿ bhakti-baddham

(3)

itīdrik sva-līlābhir ānanda-kunde
sva-ghosam nimajjantam ākhyāpayantam
tadīyesita-jñesu bhaktair jitatvam
punah prematas taḿ śatāvritti vande

(4)

varam deva moksam na moksāvadhim vā
na canyaḿ vrine ‘haḿ varesād apīha
idaḿ te vapur nātha gopāla-bālam
sadā me manasy āvirāstām kim anyaih

(5)

idam te mukhāmbhojam atyanta-nīlair
vritam kuntalaih snigdha-raktaiś ca gopyā
muhuś cumbitam bimba-raktādharam me
manasy āvirāstām alam laksa-lābhaih

(6)

namo deva dāmodarānanta visno
prasīda prabho duhkha-jālābdhi-magnam
kripā-dristi-vrisitiyāti-dīnaḿ batānu
grihānesa mām ajñam edhy aksi-driśyah

(7)

kuverātmajau baddha-mūrtyaiva yadvat
tvayā mocitau bhakti-bhājau kritau ca
tathā prema-bhaktiḿ svakāḿ me prayaccha
na mokse graho me ‘sti dāmodareha

(8)

namas te ‘stu dāmne sphurad-dīpti-dhāmne
tvadīyodarāyātha viśvasya dhāmne
namo rādhikāyai tvadīya-priyāyai
namo ‘nanta-līlāya devāya tubhyam

 

(1) Alázatos hódolatomat ajánlom a Legfelsõbb Úrnak, Sri Damodarának, akinek alakjában az öröklét, a tudás és a boldogság testesül meg, akinek cápa alakú fülbevalói ide-oda lengenek, aki gyönyörűségesen ragyog Gokula isteni birodalmában, s aki [mivel rossz fát tett a tűzre, azzal, hogy eltörte az edényt, amiben anyja a joghurtból vajat köpült, aztán pedig egy mennyezetrõl lecsüngõ edénybõl ellopta a vajat] sebesen elszaladt a fa õrlõmozsár elõl Yasoda anyától való félelmében, de akit a mamája, mivel gyosabban futott nála, elkapott hátulról.

(2) [Amikor meglátta anyja kezében a köpülõbotot,] sírva fakadt, s lótuszkezével egyre csak a szemeit dörgölte, melyek félelemmel teltek meg. A sírástól oly sebesen szedte a levegõt, hogy gyöngysor-lánca egyre csak rázkódott kagylóhoz hasonlóan három vonallal barázdált nyakán. Ennek a Legfelsõbb Úrnak, Sri Damodarának ajánlom fel alázatos hódolatomat, akit anyja nem kötelekkel, hanem tiszta szeretetével kötözött meg a derekánál fogva.

(3) Gokula lakóit az eksztázis tavában füröszti ezekkel a gyermekkori kedvtelésekkel, a legmagasztosabb fenségérõl szóló tudásba merült hívei elõtt pedig felfedi, hogy csak azok a bhakták hódíthatják meg a szívét, akiknek tiszta szeretetét bensõségesség hatja át, s akik mentesek az áhítatos tisztelet érzéseitõl. Nagy szeretettel, újra meg újra, sok százszor felajánlom a hódolatomat az Úr Damodarának.

(4) Ó, Uram, habár minden áldást képes vagy megadni, én nem imádkozom a személytelen felszabadulásért, sem a Vaikuntha-beli örök életet jelentõ, legmagasabb rendû felszabadulásáért, sem bármilyen más áldásért [melyeket a bhakti kilencféle folyamatának végzésével lehet elérni]. Uram, csak arra vágyom, hogy ez a vrndavanai Bála Gopála formád mindörökre láthatóvá váljon a szívemben, hiszen számomra minden más áldás értéktelen.

(5) Ó, Uram, lótuszarcodat, melyet vöröses árnyalatú lágy fekete haj övez, újra meg újra megcsókolja Yasoda anya. Ajkad oly piros, mint a bimba-gyümölcs. Bárcsak mindörökre láthatóvá válna lótuszarcod gyönyörû látványa a szívemben! Sok ezer más áldásnak sem lenne semmi értelme a számomra.

(6) Ó, Legfelsõbb Isten! Hódolatomat ajánlom Neked! Ó, Damodara! Ó, Ananta! Ó, Visnu! Ó, mester! Ó, Uram, kérlek, légy elégedett velem. Kegyes pillantásodat rá vetve, szabadítsd fel ezt a szegény, tudatlan ostobát, aki belemerült a világi bajok óceánjába, s válj láthatóvá a számára!

(7) Ó, Uram, Damodara! Ahogy gyermekként, egy famozsárhoz kötözve felszabadítottad Narada átka alól, és nagy bhaktáddá tetted Kuvera két fiát [Manigrivát és Nalakuvarát], kérlek, engem is részesíts az Irántad érzett prema-bhakti kegyében. Csak ezt kérem, és nem vágyom semmilyen felszabadulásra.

(8) Ó, Uram, Damodara, elõször is felajánlom hódolatomat a ragyogóan sugárzó kötélnek, mely hasadat öleli körül. Azután felajánlom hódolatomat a hasadnak, mely az egész világmindenség nyugvóhelye. Alázatosan leborulok a Te imádott Srimati Rádháránid elõtt, s végül felajánlom minden hódolatomat Neked, a Legfelsõbb Úrnak, akinek végtelenül sok kedvtelése van.

 

Damodarastaka ima <<< itt meghallgathatod.

Tovább

40 órás kirtan 2. rész

júl 22

Tovább

40 órás kirtan 1. rész

júl 22

Tovább

Lalasamayi Prarthana

máj 20

Lalasamayi Prarthana

‘gauranga’ polite habe pulaka-sarira
‘hari hari’ bolite nayane ba’be nira

ara kabe nitai-cander koruna hoibe
samsara-basana mora kabe tuccha ha’be

visaya chariya kabe suddha ha’be mana
kabe hama herabo sri-brndabana

rupa-raghunatha-pade hoibe akuti
kabe hama bujhabo se jugala-piriti

rupa-raghunatha-pade rahu mora asa
prarthana koroye sada narottama-dasa

 

Õ Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivédanta Szvámi Prabhupáda magyarázata:

 

Ezt a dalt Narottama dása Thákura, a Gaudija-vaisnava-sampradája, az Úr Caitanyától eredõ tanítványi láncolat kiváló bhaktája és ácáryája énekelte. Narottama dása Thákura számos dalt írt, melyeket minden vaisnava hitelesnek ismer el. Ezek a dalok egyszerû bengáli nyelven íródtak, tartalmuk, értelmük azonban nagyon mély.

Ebben a dalban így énekel: ‘gauranga’ bolite habe pulaka sarira. Akkor érjük el a szent nevek éneklésének tökéletességét, ha a testünk remegni kezd, amikor kimondjuk az Úr Gauranga nevét, aki útjára indította a sankirtana-mozgalmat. Ezt nem szabad utánozni, de Narottama dása Thákura mégis felteszi a kérdést: “Mikor jön el számunkra az a pillanat, amikor remegni kezd a testünk, ha az Úr Gauranga nevét énekeljük?” A remegés után pedig—‘hari hari’ bolite nayane ba’be nira: “A Hare Krisna éneklése közben a szemet elönti a könny.”

Azután így szól: ara kabe nitai-cander koruna hoibe. Mindannyian az Úr Nityánanda kegyérõl kérdezõsködünk. Nityánanda az eredeti lelki tanítómester, így Gaurangát, azaz az Úr Caitanyát az Úr Nityánanda kegyén keresztül kell megközelítenünk. Mirõl lehet felismerni azt, aki megkapta az Úr Nityánanda indokolatlan kegyét? Narottama dása çhákura kijelenti, hogy annak, aki valóban megkapta az Úr Nityánanda indokolatlan kegyét, nincs több anyagi vágya. Ara kabe nitai-cander koruna hoibe samsara-basana mora kabe tuccha ha’be. A samsara-basana kifejezés azt jelenti: “az anyagi élvezet utáni vágy”, s Narottama dasa azt kérdezi, hogy vajon mikor válik ez majd teljesen jelentéktelenné. Amíg testünk van, addig természetesen számos anyagi dolgot kell elfogadnunk, de semmiképpen sem az élvezet szellemében, hanem azért, hogy a testünket és a lelkünket összetartsuk.

Narottama dasa késõbb így fohászkodik: rupa-raghunatha-pade hoibe akuti: “Mikor ébred bennem mohó vágy arra, hogy tanulmányozzam a hat Goszvámi könyveit?” Az akuti azt jelenti: “mohóság”. Rupa Goszvámi, az odaadó szolgálat atyja, Bhakti-rasamrita-sindhu címû mûvében nagyon szépen leírja az odaadó szolgálat folyamatát. A Caitanya-caritamrita és más könyvek is foglalkoznak ezekkel a témákkal, melyeket Az Úr Caitanya tanítása címû könyvünkben foglaltunk össze. A hat Goszvámi tanításain keresztül kell megismernünk Rádhá-Krisna szerelmi kedvteléseit. Narottama dása Thákura azt az utasítást adja nekünk, hogy ne próbáljuk saját erõfeszítésünkbõl megérteni Rádhá és Krisna szerelmét. Ezt a szerelmet—a yugala-piriti—a Goszvámik útmutatásai alapján kell megértenünk.

Amíg az elme túlságosan elmerül a materialista gondolatokban, addig nem léphetünk be Vrindávana királyságába. De Narottama dása çhákura kijelenti: visaya chariya kabe suddha ha’be mana kabe hama herabo sri-brindabana: “Amikor az elmém teljesen megtisztul, s mentes lesz az anyagi aggodalmaktól és vágyaktól, megérthetem majd Vrindávanát és Rádhá-Krisna szerelmét, lelki életemet pedig siker koronázza majd.”

Tovább

Sakhi-vrinde Vijnapti

máj 05

Sakhi-vrinde Vijnapti

(a Prarthanaból)
1)
radha-krishna prana mora jugala-kisora
jivane marane gati aro nahi mora

(2)
kalindira kule keli-kadambera vana
ratana-bedira upara bosabo du’jana

(3)
syama-gauri-ange dibo (cuwa) candanera gandha
camara dhulabo kabe heri mukha-candra

(4)
gathiya malatir mala dibo dohara gale
adhare tuliya dibo karpura-tambule

(6)
sri-krishna-caitanya-prabhur daser anudasa
seva abhilasha kore narottama-dasa

(5)
lalita visakha-adi jata sakhi-brinda
ajnaya koribo seba caranaravinda

(1) Az örökifjú isteni pár, Sri Sri Rádha és Krisna az életem és a lelkem. Életemben-halálomban, rajtuk kívül nincs más menedékem.
(2) A Yamuna partján, kis kadambafák erdejében az isteni párt ragyogó ékkövekből készült trónusra ültetem.
(3) Sötét és világos alakjukat illatosított szantálpéppel kenem be, és camara-legyezővel legyezem majd őket. Ó, mikor láthatom majd holdhoz hasonlatos arcukat?
(4) Miután málati-virágokból füzért fűzök és a nyakukba teszem őket, kámforral illatosított támbulával kínálom meg lótuszajkukat.
(5) A Lalitá és Visákhá vezette szakik engedélyével Rádhá és Krisna lótuszlábát fogom szolgálni.
(6) Narottama dása, Sri Krisna Caitanya Maháprabhu szolgájának a szolgája, az isteni pár e szolgálatára áhítozik.

Tovább

Bhajan 2010-ben “Guru Krisna Házban”

ápr 05

Tovább

Kirtan 2009-ben a Panca Tatva Templomban

márc 24

Laguna Beach

Tovább

2010-es Srila Prabhupáda Vjása Puja Kirtan első rész

márc 20

folytatás nemsokára…

Tovább