Sri Damodárastaka ima

nov 07

(1)

namāmīśvaram sac-cid-ānanda-rūpam
lasat-kundalam gokule bhrājamanam
yaśodā-bhiyolūkhalād dhāvamānaḿ
parāmristam atyantato drutya gopyā

(2)

rudantam muhur netra-yugmam mrijantam
karāmbhoja-yugmena sātańka-netram
muhuhśvāsa-kampa-trirekhāńka-kantha-
sthita-graivaḿ dāmodaraḿ bhakti-baddham

(3)

itīdrik sva-līlābhir ānanda-kunde
sva-ghosam nimajjantam ākhyāpayantam
tadīyesita-jñesu bhaktair jitatvam
punah prematas taḿ śatāvritti vande

(4)

varam deva moksam na moksāvadhim vā
na canyaḿ vrine ‘haḿ varesād apīha
idaḿ te vapur nātha gopāla-bālam
sadā me manasy āvirāstām kim anyaih

(5)

idam te mukhāmbhojam atyanta-nīlair
vritam kuntalaih snigdha-raktaiś ca gopyā
muhuś cumbitam bimba-raktādharam me
manasy āvirāstām alam laksa-lābhaih

(6)

namo deva dāmodarānanta visno
prasīda prabho duhkha-jālābdhi-magnam
kripā-dristi-vrisitiyāti-dīnaḿ batānu
grihānesa mām ajñam edhy aksi-driśyah

(7)

kuverātmajau baddha-mūrtyaiva yadvat
tvayā mocitau bhakti-bhājau kritau ca
tathā prema-bhaktiḿ svakāḿ me prayaccha
na mokse graho me ‘sti dāmodareha

(8)

namas te ‘stu dāmne sphurad-dīpti-dhāmne
tvadīyodarāyātha viśvasya dhāmne
namo rādhikāyai tvadīya-priyāyai
namo ‘nanta-līlāya devāya tubhyam

 

(1) Alázatos hódolatomat ajánlom a Legfelsõbb Úrnak, Sri Damodarának, akinek alakjában az öröklét, a tudás és a boldogság testesül meg, akinek cápa alakú fülbevalói ide-oda lengenek, aki gyönyörűségesen ragyog Gokula isteni birodalmában, s aki [mivel rossz fát tett a tűzre, azzal, hogy eltörte az edényt, amiben anyja a joghurtból vajat köpült, aztán pedig egy mennyezetrõl lecsüngõ edénybõl ellopta a vajat] sebesen elszaladt a fa õrlõmozsár elõl Yasoda anyától való félelmében, de akit a mamája, mivel gyosabban futott nála, elkapott hátulról.

(2) [Amikor meglátta anyja kezében a köpülõbotot,] sírva fakadt, s lótuszkezével egyre csak a szemeit dörgölte, melyek félelemmel teltek meg. A sírástól oly sebesen szedte a levegõt, hogy gyöngysor-lánca egyre csak rázkódott kagylóhoz hasonlóan három vonallal barázdált nyakán. Ennek a Legfelsõbb Úrnak, Sri Damodarának ajánlom fel alázatos hódolatomat, akit anyja nem kötelekkel, hanem tiszta szeretetével kötözött meg a derekánál fogva.

(3) Gokula lakóit az eksztázis tavában füröszti ezekkel a gyermekkori kedvtelésekkel, a legmagasztosabb fenségérõl szóló tudásba merült hívei elõtt pedig felfedi, hogy csak azok a bhakták hódíthatják meg a szívét, akiknek tiszta szeretetét bensõségesség hatja át, s akik mentesek az áhítatos tisztelet érzéseitõl. Nagy szeretettel, újra meg újra, sok százszor felajánlom a hódolatomat az Úr Damodarának.

(4) Ó, Uram, habár minden áldást képes vagy megadni, én nem imádkozom a személytelen felszabadulásért, sem a Vaikuntha-beli örök életet jelentõ, legmagasabb rendû felszabadulásáért, sem bármilyen más áldásért [melyeket a bhakti kilencféle folyamatának végzésével lehet elérni]. Uram, csak arra vágyom, hogy ez a vrndavanai Bála Gopála formád mindörökre láthatóvá váljon a szívemben, hiszen számomra minden más áldás értéktelen.

(5) Ó, Uram, lótuszarcodat, melyet vöröses árnyalatú lágy fekete haj övez, újra meg újra megcsókolja Yasoda anya. Ajkad oly piros, mint a bimba-gyümölcs. Bárcsak mindörökre láthatóvá válna lótuszarcod gyönyörû látványa a szívemben! Sok ezer más áldásnak sem lenne semmi értelme a számomra.

(6) Ó, Legfelsõbb Isten! Hódolatomat ajánlom Neked! Ó, Damodara! Ó, Ananta! Ó, Visnu! Ó, mester! Ó, Uram, kérlek, légy elégedett velem. Kegyes pillantásodat rá vetve, szabadítsd fel ezt a szegény, tudatlan ostobát, aki belemerült a világi bajok óceánjába, s válj láthatóvá a számára!

(7) Ó, Uram, Damodara! Ahogy gyermekként, egy famozsárhoz kötözve felszabadítottad Narada átka alól, és nagy bhaktáddá tetted Kuvera két fiát [Manigrivát és Nalakuvarát], kérlek, engem is részesíts az Irántad érzett prema-bhakti kegyében. Csak ezt kérem, és nem vágyom semmilyen felszabadulásra.

(8) Ó, Uram, Damodara, elõször is felajánlom hódolatomat a ragyogóan sugárzó kötélnek, mely hasadat öleli körül. Azután felajánlom hódolatomat a hasadnak, mely az egész világmindenség nyugvóhelye. Alázatosan leborulok a Te imádott Srimati Rádháránid elõtt, s végül felajánlom minden hódolatomat Neked, a Legfelsõbb Úrnak, akinek végtelenül sok kedvtelése van.

 

Damodarastaka ima <<< itt meghallgathatod.

Írj kommentet