Devamrita Maharaja Damodárastaka lecke első nap 1. rész

nov 07

lasat-kudala gokule bhrajamanam

A Damodarastaka ima során először felajánljuk tiszteletteljes hódolatunkat a Legfelsőbb Isvarának, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének. Namamisvara. Miért teszünk így? Nem akarunk abba a hibába esni, hogy azt gondoljuk, hogy Bálagopála, ez a kis tehénpásztor fiú közönséges kisfiú. Krisna és kedvtelése nagyon zavarba tudják ejteni az embert. Még a félisteneket is zavarba tudja hozni tetteivel, az emberi lényekről nem is beszélve. Mit is mond Krisna a Bhagavad-gítában?

na me viduh sura-ganah

prabhavam na maharshayah

aham adir hi devanam

maharshinam ca sarvasah

 

Krisna elmagyarázza a Gítában, hogy:

„Sem a félistenek serege, sem a kiváló szentek nem ismerik származásomat és fenségemet, mert Én vagyok mindnyájuk eredete minden tekintetben.”

Azért nem tudják Őt megérteni, mert Krisna már a létezésük előtt is létezett. Ha egy gyermek a te életed során születik meg, mondjuk van egy öcséd vagy húgod, akik akkor születtek meg, amikor már tudatodnál voltál. Láttad, ahogy fejlődnek. Nekik viszont nehéz megérteniük, milyen lehetett az életed, mielőtt ők világra jöttek volna. Krisna elmagyarázza, hogy sem a legnagyobb félistenek, sem a legnagyobb bölcsek, a mennyei bolygók szentjei és bölcsei sem képesek megérteni Őt, mert már születésük előtt is létezett. Krisnának nincsen se kezdete, se vége. Érzékszerveink érzékelésén kívül létezik. Ezért nevezik adhoksajának. Legyőzi az érzékeinket, amikor próbáljuk megérteni Krisnát. Aprameyaként, határtalannak is ismerik.

Mielőtt a Damodarastaka ima mélyére hatolnánk, fontos, hogy megértsük, hogy Bálagopala, a Damodara lila tehénpásztor fiúja maga az Istenség Legfelsőbb Személyisége.

Vrindavanának a Krisna nem hirdeti magáról, hogy ő a Legfelsőbb Úr, mert nem akarja. Vrindávanában Krisna hivatalon kívül akar élvezni. Vrindavan az ő magánterülete, ahol bizalmas kapcsolatba léphet megbízható bhaktáival, akiknek a szeretete olyan tiszta, hogy szükségtelen tudniuk, hogy Krisna Isten ahhoz, hogy életükké és lelkükké tegyék az Ő szolgálatát. A lelki világ Vaikuntha bolygóin tudják, hogy Krisna Isten. Ott Krisna négykarú Nárayana formájában van jelen, és elfogadja az imádatot, melyet nagy pompával bemutatnak számára. A lelki világ bizalmas területén, Goloka Vrindávanában azonban Krisna hagyja, hogy bhaktái a szeretetükkel irányítsák őt. Erről szól a Damodara lila. Olyan kedvtelés, melyben az anyukája megkötözi az Urat. A tiszta bhakti, avagy a tiszta szeretet és odaadás erejéről szól, melynek saját önszántából az irányítása alá kerül az Úr. Csak így lehet rabul ejteni Krisnát. Hogyan lehet elfogni valakit, aki határtalan? Hogyan lehet elfogni valakit, aki túl van az érzékeink felfogó képességén? Krisnát, aki adhoksaja és aprameya, a tiszta szeretettel lehet rabul ejteni. Megengedi nekünk. Ezt mutatja be ez a kedvtelés. Ez a legfenségesebb lelki rejtély. Ezért amikor a Damodarastakát énekeljük, érezzük annak édességét, mely megnyugtatja a szívünket. Azért nyugszik meg a szív, mert Krisna az örökké szeretett lény, a lelkünk lelke.

Van egy anyagi testünk. Legutóbb éppen a Kali-yuga kapcsolatokról beszélgettünk. Miért kedves számunkra a testünk? A lélek jelenléte miatt az. Amint a lélek elhagyja a testet, már nem érdekel minket többé az a test. Elégetjük, vagy a földbe ássuk. Csak a lélek jelenléte miatt érdekel minket a test. A gondolatmenetet folytatva: miért érdekel minket a lélek? Azért, mert a lélek Krisna része. Krisna a lélek lelke. Minden ragaszkodásunk végső soron Krisna felé irányul. Krisna miatt törődünk magunkkal és a testünkkel.

Kartika hónapban minden nap elénekeljük ezt az imát, ami a Damodara vratának a része. Valamilyen fogadalmat teszünk a Kartika hónap alatt. Kartika-vrata. A vrata fogadalmat jelent. A Kartika-vrata fő célja, hogy még jobban dicsőítsük az Úr Krisnát, és még jobban elmerüljünk az Ő dicsőítésében. A bhakták néha fizikai lemondást is vállalnak. A lemondások fő célja az, hogy még több időt töltsünk Krisna dicsőítésével.

A Damodara vrata, avagy a Kartika vrata elsősorban Srimati Radharáni elégedetté tételére szolgál, aki Krisna legbizalmasabb bhaktája, és az Ő gyönyörenergiájának kiterjedése. Urjesvariként is ismerik. Az urja fogadalom királynője. A Damodarastaka ima legvégén találunk célzást is Srimati Radharanira. Ez a legbizalmasabb téma.

A Damodarastaka ima a Padma-puránából származik. Sacavrata muni mondta el hallgatóságának, akik között ott volt Nárada Muni is. Maga az ima örök és tökéletes, mely Sacavrata muni száján keresztül nyilvánult meg. Krisna kedvtelése örökké zajlanak, nem arról van szó, hogy csupán egyetlen Damodara-lila volt és kész. Univerzumról univerzumra megy, és bemutatja ezeket a kedvteléseket. Ha élete végén valaki eléri a tökéletességet, csatlakozhat Krisnához egy adott univerzumban, ahol éppen kedvteléseinek hódol. Csatlakozhatunk utazó csapatához, és képzést kaphatunk a földi Vrindávanában, bármelyik univerzumba menjünk is. Ha már megtanultuk, hogyan viszonyuljunk Krisnához, csak akkor mehetünk Goloka Vrindavanába. Nincs különbség Krisna földi és lelki világ béli dhámjai, szent helyei között.

Ezeket a Damodarastaka imákat az úgynevezett tekergő kígyó dallammal szokták énekelni. Magunk elé képzelhetjük éneklés közben, hogy a dallam olyan, mintha egy kígyó tekeredne előre-hátra. A bhaktiban minden nagyon művészi. Minden művészet valójában Krisna lótuszszájából ered. Vrindávanban láthatjuk minden művészeti ág célját, ahol minden lépés egy tánc, minden szó egy ének. Itt minden művészi mozdulat 100%-ig Krisna dicsőítését szolgálja. A bhakták élete igen művészi. De minden művészet Krisna dicsőítésére való.

Ne essünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy a bhaktikus élet steril és száraz, mert valójában a művészi élet legmagasabb kifejeződése: a főzés, a zene, a festészet, a beszélgetés. Amikor a Bhágavatamot olvassuk, észrevehetjük, hogy milyen művészien fejezi ki magát Sukadeva Goswami és Pariksit Maharaja. A bhakták élete tele van művészi szépséggel. Az emberi lények képtelenek művészi szépség nélkül létezni. Még a szegény emberek kunyhóin is legalább egy bizonyos mértékig szép tárgy van, mert mindenki szereti a szépséget. Amikor Indiában vagyunk, láthatjuk, hogy még a szegény asszonyok is valamilyen mintás szárit hordanak, vagy értéktelen fémből készült orrkarikát viselnek. Mindenki vágyik a szépségre valamilyen mértékben. Krisna minden szépség eredete. Ezt követhetjük nyomon ebben a Damodasastaka imában, mely Krisna gyermekkori kedvteléseit dicsőíti.

Legutóbb Az odaadás nektárjának egyik fejezetéről beszéltünk, melynek címe, Ösztönzés az extatikus szeretetre. Az extatikus szeretet egyik ilyen ösztönzője Krisna teste, és testének különféle fázisai. Ismerjük a három fázist: pauganda, a kumára szint, amikor Krisna még kisfiú. A születés és az öt éves kor közötti időszak. Ebben a korban főként az édesanyjával és édesapjával, ill. Vrindávana idősebb gopijaival és gopáival végzi kedvteléseit. Yasoda anya és Nanda Maharaja ekkor ízlelhetik meg Krisna gyermekkori kedvteléseinek ízét. Öt és tíz éves kora között beszélünk a pauganda korszakról. Ekkor kedvtelései elsősorban a tehénpásztor barátai felé irányulnak. Vrindavan erdeiben játszanak. Ezután következik a kisora korszak. 10 és 15 éves kora között Krisna kedvtelései elsősorban gopi barátnői köré csoportosulnak. Titkos találkákon vesznek részt Vrindavanban. 16 éves kora után Krisna nava-yauvana, örökké fiatal üde férfi, aki sosem öregszik meg. Mindig vonzó fiatal férfi marad. Nem számít, Krisna mennyi idősnek tűnik, Nanda Maharaja és Yasoda anya mindig kisfiukként kezelik őt. Amikor Kuruksetrán találkoznak Krisnával, akkora Krisnának több ezer felesége és gyermeke volt, Yasoda anya és Nanda Maharaja az ölükbe ültették, úgy sírtak felette, mintha még kisfiú lenne. Ez a Krisna iránt érzett szülői szeretet. Láthatjuk ebben az anyagi világban, mennyire szeretik az emberek az újszülött csecsemőket. Az újszülöttek olyan üdének, ártatlannak tűnnek, a bőrük olyan puha. Elbűvöli az embereket az új élet, az új megnyilvánulás. Krisna gyermekkori kedvtelései során lehet a legjobban megtapasztalni a szülői szeretetet és a gyerekes viselkedést. Krisna is tudja ezt. Úgy mutatja be gyermekkori kedvteléseit, hogy vonzza és rabul ejtse tudatunkat. Krisna eljön ebbe a világba, és bemutatja a kedvteléseit, hogy elvonzza az elménket az anyagi cselekedetektől. Mik az anyagi cselekedetek? Olyan tettek, melyeknek nincsen kapcsolata Krisnával. Krisna eljön, hogy még a vallásos jámborságtól is elvonzza az elménket. A vallásos jámborság azt jelenti, hogy valaki jó ember, és élete végén a mennyei bolygókra kerül, ahol nagyobb élvezetben lehet része.

Krisna azt akarja, hogy megértsük, sem alacsonyabb bolygók, sem a középbolygók, sem a magasabb szintű bolygók nem az otthonunk. Az otthonunk a lelki világ. Krisna hív minket, hogy vegyünk részt a kedvteléseiben.

Az első versben az áll:

namam isvaram sac-cid-ananda-rupam

Mielőtt megérthetnéd, miről szól a többi vers, meg kell értenünk, hogy a Legfelsőbb Úrral, az Isvarával van dolgunk. Ne essünk bele abba a hibába, hogy ez a kis tehénpásztorfiú ugyanolyan, mint bárki más. Indra elkövette ezt a hibát, Brahmá is megzavarodott a Brahma-vimohana lilában.

 

 

Írj kommentet