Szeretteljes kapcsolatok idős bhakták módjára

szept 07

Krisna bhaktái, a legfőbb jogik másokért élnek. Mikor fel akarunk emelkedni a kezdő bhakta szintjéről, noha előfordulhatnak nézeteltérések és véleménykülönbségek, a bhakták társaságát keressük, mert ez a lelki fejlődés egyik fontos eleme. Ha erőfeszítést teszünk ezen a téren, abból csak hasznot húzhatunk.

Hogyan viszonyulnak egymáshoz az idős bhakták? Később illusztrálni fogom ezt nektek. Most azonban valami sürgetőbb témáról lesz szó.

A bhaktákkal való kapcsolatban néha csalódások érnek minket, és krízisbe jutunk. A legtöbb vita és veszekedés többé-kevésbé Krisna szolgálata köré csoportosul.

Figyeljük meg az anyagi kapcsolatokat – a családi, a baráti vagy szerelmi kötelékeket. Noha tele vannak csalódással és délibábkergetéssel, mégis, ki akar magára maradni? Mindenhol remeték élnek? Az anyagi és lelki társadalmakban egyaránt az emberek társadalmi lények, akiket megítélnek azok, akiknek a társaságába kerülnek, mégis elviselik az ellentéteket.

Azt tanácsolom, hogy igyekezzetek bensőséges kapcsolatokat kialakítani a vaisnavákkal, jóban-rosszban. Kíváncsiságotokat kielégítendő elmesélem a saját történetemet, hogyan tettem arra erőfeszítést, amit most javasolok nektek.

Az Istentestvérem, ő Szentsége Jayapataka Swámi vyasa-pujájának alkalmából ezt a levelet küldtem neki, melyben az agyvérzés utáni fizikai állapotának romolása dacára tett lelki erőfeszítéseit dicsőítettem.

 

Kedves Jayapataka Swami!

 

Legkedvezőbb megjelenésed ünnepe alkalmából hadd ajánljam fel neked három Istentestvéred közötti beszélgetés pontos leíratát, mely 2012. márciuásnak közepén zajlott le közöttük Balin, amikor is Srila Prabhupada tanítványainak dicsőségét zengték.

 

- El tudjátok képzelni, hogy Jayapataka Maharaja milyen eltökélt a bhakti útján?

- A Navadvipa parikramán hét csoporthoz is elment, néha pedig az autóban aludt és evett.

- Az orosz csapat bhaktái elsírták magukat, amikor megjelent, mert érezték, mennyire eltökélt, hogy fizikai állapota ellenére is megossza velük Mayapura-dhama dicsőségét.

- Figyeltem, hogy 15 percbe telt neki, míg kikászálódott a kocsiból, arról nem is beszélve, hogy tudott feljutni a lépcsőn. Hatalmas erőfeszítés árán sikerült a bhakta csapatnak felsegítenie őt a lépcsőn, de mikor odaért hozzám, mégis az volt az első szava hozzám: Hogy vagy? Jól szolgál az egészséged? Jól érzed magadat Mayapurban?

- Milyen lágy is az ő szíve, igazi szeretet és törődés hatja át.

 

Niranjana Swami, Kavicandra Swami és jómagam megízlelhettük az odaadás nektárját.

Szolgád:

Devamrita Swami

 

Ezután Jayapataka Maharaja azzal lepett meg engem, hogy segítőjével megíratott egy levelet, melyet a mobiltelefonjáról küldött el nekem. Készüljetek fel a sokat tűrt vaisnava a szívéből özönlő nektárra, aki mindig csak szolgál, fittyet hányva a körülményekre.

 

 

Drága Istentestvérem, Devamrita Maharaja!

Kérlek, fogadd hódolatomat. Minden dicsőséget Srila Prabhupadanak.

Ő Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Sri Caitanya Mahaprabhu nagyszerű tábornoka (sena-pati) volt. A világ minden kontinensén elterjesztette a Krisna-tudatot.

1968-ban Srila Prabhupada azt mondta nekem, hogy legyek az Úr Krisna Caitanya Mahaprabhu hadseregének a tagja. Bevonultam hát ebbe a transzcendentális hadseregbe. Noha megsebesültem, ennek ellenére még mindig Srila Prabhupada parancsnoksága alatt szolgálok az Úr Krisna Caitanya hadseregében. Nincsenek erőszakos fegyvereink. Nitai-Gaurasundara kegyét igyekszünk odaadni másoknak.

A fizikai akadályok ellenére is így próbálok cselekedni. Nagy lelki boldogságot jelent, ha képes vagyok bármilyen szolgálatot végezni a gurunak és Gaurangának.

Bár engem dicsőítettél, semmire sem lennék képes az Úr Krisna és Srila Prabhupada áldásai nélkül. Bármit teszek is, az az ő kegyük.

Kihasználom az alkalmat, és szívből jövő hódolatomat ajánlom neked. Nagyon hálás vagyok, hogy megemlékeztél rólam. Remélem, imádkozol értem és az áldásodat adod, hogy még az ebben a testben tett utolsó lélegzetemmel is képes legyek lelki atyámat szolgálni.

Remélem, levelem egészségben és Krisna-tudatos boldogságban talál téged.

 

Szolgád:

Jayapataka Swami

 

 

 

Dévamrita Szvámi, 2012. április 23., 3:54

Írj kommentet