Vjása-Puja felajánlás Srila Prabhupádának

jan 15

Kedves Srila Prabhupáda!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábadnál.

Kegyed áthatol a Kali-yuga legalacsonyabb rétegébe is eljut.

Mikor öt éves voltam, a templomi gyülekezett előtt állva gépiesen idéztem egy verset a Bibliából: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” A szüleim ragyogtak a büszkeségtől. Aztán a templomi barbcue következett.

Nyolc évesen azon szomorkodtam, hogy nem akkor születtem a Földre, amikor olyan nagyszerű vallás alapítók éltek, mint Jézus, Mózes vagy Mohamed, vagy valaki, bárki. A korai kamaszkor zavartsága elhalványította ezt az érzést.

Később egyetemi hallgatóként az akadémia által biztosított legjobb spekulátorok fárasztották az agyamat. Busszal utaztam New Havenből New Yorkba, az East Village-re. Éjszaka róttam a Második Sugárutat, kétségbeesetten kerestem valamit, ami megmentheti az életemet.

Noha hihetetlennek tűnt, eltökéltem, hogy ragaszkodok a Második Sugárúthoz való erős kötődésemhez. Elszöktem az iskolatársaim elől az East Village-be tett kitérő során, elmentem a New York-i egyetemi felvételi irodába, és kértem áthelyezésemet. Meghökkenve állított meg:

- A Yale-ről akar átiratkozni? Fiatalember, megbeszélte ezt a szüleivel? Minden bizonnyal felvesszük, de nem tudunk versenyezni a mostani iskolájával.

Ez rövidre zárta a történetet, a Második sugárút iránti különös megszállottságom azonban továbbra is megmaradt.

Miután a New Yorki templom Brooklynba, a Henry streetre költözött, Isteni Kegyelmed úgy gondolta, alkalmas vagyok arra, hogy megmentsen engem. Megdöbbentem, amikor a Második sugárúti kezdetekről hallottam, hiszen éppen akkor kóboroltam azon a környéken.

Azóta eltelt négy évtized, és még nagyobb csoda hajnala jött el: a Föld telis tele van Vaikuntha lakóival.

A lelki világ küldötte vagy, akire az egész világ vágyott, ahogy jómagam is.

Elődödről, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura-ról így írsz:

„Mit mondhatnék? Vaikuntha ember volt.”

Tanítványod, Bhakti Vikash Swami a róla szóló életrajzban mélyen elemzi ennek igazságát. Olvastam, mit mondott Guru Maharájod az ő elődjeiről, Srila Gaura Kisora das Babajiról és Srila Bhaktivinode Thakura-ról, így a vaikuntha összeesküvésre végre fény derül.

Köszönöm, hogy eljöttél ebbe a világra, és magaddal hoztad a könyveidet.

Krisna annyira szereti a tőle külön élő parányi részecskéit, hogy különleges társait, a nitya-siddha bhatkákat küldte el, hogy bárki is szolgálja a misszióját, ne alacsonyodjon le az állati létformákig, hanem elérje az örök odaadó szolgálatot.

Próbálva hiteles tanítványoddá válni:

 

Dévamrita Szvámi

 

Dévamrita Szvámi, 2011. augusztus 9., 6:32

 

Írj kommentet