Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek

jan 15

Számomra a nyílt titok fogalma ellentmondásosnak tűnik. A Bhagavad-gítában Krisna mégis titko-kat fed fel. Egyértelműen azt állítja, hogy mindaz, amit mond, bizalmas, vagy a legbizalmasabb tudás. Ezért így kell gondolnunk nekünk is a Gítára.

Ha valaki titkot súg a füledbe és rád bízza, titoktartó emberként bizalmasan kell kezelned az infor-mációt. Krisna mégis nyíltan elmond mindent a Gítában. Akkor miért mondja azt, hogy üzenete titokzatos és bizalmas? Azért, mert úgyse érted meg a mondanivalóját – noha nyíltan beszél róla – ha nem vagy a bhaktája és a barátja.

A hozzáállás a legfontosabb.

Máskülönben, noha Krisna közvetlenül és érthetően beszél, nem megfelelő hozzáállásunk vagy motivációink automatikusan összekuszálják a szavait, amikor lázadó elménk megszűri őket.

A legmagasabb szintű írásban, a Caitanya-caritamritába a szerző Sríla Krisnadás Kaviradzsa Goszvámi a nyílt titok problémáját zseniális módon oldja meg. Miután az Úr Caitanya megjelenésének bizalmas okai taglalja, elmagyarázva, miként lehet ő egyszerre Radha és Krisna, hangosan így gondolkodik:

„Ezeket a következtetéseket nem lehet felfedni a nyilvánosság előtt. Ha azonban nem tárulnak fel, senki sem fogja megérteni őket.

Ezért úgy beszélek majd róluk, hogy csak a lényegüket tárom fel, hogy a szerető bhakták megért-sék, ám az ostobák ne.

Bárki, aki a szívébe zárta az Úr Caitanya Maháprabhut és az Úr Nityánandát, boldog lesz, ha meg-hallja e transzcendentális következtetéseket.

E következtetések olyanok, mint a mangófa friss hajtásai: mindig örömet nyújtanak a bhaktáknak, akik így a kakukkhoz hasonlítanak.

A tevéhez hasonló abhakták nem hatolhatnak e témák mélyére. Szívem ezért különösen boldog.

Tőlük való félelmemben nem akarok beszélni. De ha nem értik meg, mi lehet nagyobb boldogság a három világban?”

                                       (Caitanya-caritamritá Ádi 4.231-236)

 

Elmagyarázza, hogy azok a magyarázatok, melyeket felfed, a bhaktáknak mindig örömet okoznak. A szerző felajánlja tiszteletteljes hódolatát a bhakta olvasóinak, és közli, hogy az ő örömükre habozás nélkül elmond mindent.

Értenünk kell, hogy Krisna és a nagy bhaktái, a nyilvános megszólaláson túl annak a művészetét is ismerik, hogyan lehet megtartani a belső szentséget: a bhakti különleges finomságát és bensőségességét.

 

Dévamrita Szvámi, 2011. augusztus 25., 4:55

Írj kommentet