Háborúk, vallás és a jófiúk

jan 15

A két nő ráüvöltött a támadóra, őrjöngve megvetették a lábukat a férjük előtt, majd a betolakodó a sötét hálószobába rohant. Az izmos támadó átkarolta a nőket majd félrelökte őket.

A másodperc törtrésze alatt emberi életek lettek mások kénye kedvére kiszolgáltatva. A férfi feleségei képesek lettek volna meghalni érte, saját testükkel védelmezve őt. Habozás nélkül ragadta meg a nőket és küzdött velük a katona, akit gyilkolásra képeztek ki. Kész volt meghalni az alakulatáért. Ha a lehetséges öngyilkos merénylő feleségek mellénye felrobban, meg is halhat. Társai azonban gyorsan mögötte termettek, így csak minimális sérüléseket szenvedhetnek, és küldetésüket siker koronázhatja. Csodálatra méltó az az emberi ösztön, ami mindent feláldoz a nemes ügy érdekében. Szerencséjére a hölgyek nem viseltek robbanóanyaggal teli ruhát.

Hamarosan egy M4-es golyószóró puska infra vörös célzó fénye irányult a magas, szikár, szakállas ember mellkasára, akit feleségei megvédeni igyekeztek. Az első mellkast érő golyótól megtántorodott, a következő a bal szeme fölött érte, így sorsa kétségtelen. Reinkarnáció következik.

Az Amerikai Haditengerészet kommandó egysége küldte az alábbi rádió üzenetet feletteseinek a Fehér Házban: „Istenért és a hazáért, az ellenséget megöltük.” A világ legnagyobb vallás gyalázója halt meg. „Elkaptuk!” – jelentette ki ünnepélyesen az elnök.

„Istenért és a hazáért” – az emberiséget az egész történelem során ez hajtotta – jóban, rosszban. Emlékszem az egyetemen a hálószobákban kék és szürke transzparensen ez állt: „Istenért, a hazáért és a Yale-ért!”. Tiszteltem a Yale-t, mert első osztályú oktatást biztosított. A hazában a vietnámi háború miatt már nem voltam annyira bizonyos. Az Istenről szóló mély, átfogó tudás pedig bizonyára általánosságban mindenhonnan hiányzott.

Osama bin Laden semmi kétséget nem hagyott a felől, hogyan lehet félreértelmezni az isteni támogatást. Förtelmes dzsihád terrorizmusát világszerte hirdette, így elérte, hogy a vallásos és világi dolgokat egyaránt elítéljék az emberek.

Mindig könnyű megkülönböztetni a jót a rossztól? Vajon mi jóravaló emberek sosem teszünk olyasmit, ami miatt ne lehetne szemrehányást tenni nekünk? Mindig pontosan tudjuk, hogy egy helyzetben hogyan viselkedjünk helyesen? Erről egy régi autós TV reklám jut eszembe. A reklám az autó árusokat az emberek bajnokának állította be – minden lélegzetükkel a közt szolgálják. A szlogen így hangzott: „Mindig fel tudod ismerni a jó fiút, hiszen fehér kalapot visel!”

Mielőtt egy titkos művelet során eltörölték volna a föld színéről Crankshaftot (Bin Laden kódneve), az elnök a következő szavakkal fejezte ki szívbéli reményét a küldetés vezetőjének: „Járjatok sikerrel.”

Miután a célpontot likvidálták, a különleges hadművelet résztvevői helikopterrel jutottak ki Pakisztánból Afganisztánban lévő bázisukra. Eközben az alelnök rózsafüzért morzsolgatva így szólt az Egyesített Vezérkar elnökéhez: „Ma este mind misére kell menjünk.”

Amint az Amerikai Haditengerészet visszatért az Államokba, az elnök a katonai bázison találkozott velük Kentuckyban. A sikeres rajtaütésből származó ajándékot nyújtott át nekik: egy zászlót, amit az egyik helikopteren tartottak, és minden résztvevő aláírta. Ott díszelgett rajta: „Istenért és a hazáért!”

A Nemzetbiztonsági Tanács helyettese, aki az elnökkel utazott, hogy találkozzon az amerikai hadi tengerészekkel, így nyilatkozott:

- Rendkívüli találkozó volt. Tudták, hogy ezzel (rajtaütés) kockára tette az elnökségét. Az elnök pedig tudta, hogy kockára tették érte az életüket.

Az emberi lények gyakran igyekeznek mindent feláldozni valami ösztönző és fontos ügyért, főként Isten kedvéért. Miközben Bin Laden haláláról olvastam, melynek részletei és pontosabb beszámolói csak hónapokkal később jelentek meg, hangosan azon tűnődtem, hogy talán végeredményben a Bhagavad Gíta valójában nem is olyan szokatlan.

A Gítában a hősnek, Ardzsunának hitvány ellenség ellen kell harcolnia, aki a hatalmat bitorolja saját mohó céljai érdekében. A köz érdekét szolgáló programja során ez a könyörtelen társaság agresszívan felnagyította saját érdemeit, és arra vetemedett, hogy megmérgezze Ardzsuna rokonait, gyújtogatás során megégesse őket, és nyilvánosan levetkőztesse a feleségét. Következésképpen Ardzsunára, a profi harcosra az a kötelesség várt, hogy nem csak a többi polgárt védje meg, hanem saját családját is.

Adjuk hozzá az elegyhez Krisnát, így a helyzet hirtelen isteni tervben csúcsosodik ki. A Bhagavad gíta csodája az, hogy több, mint puszta sóvár gondolkodás vagy teológiai magyarázat, hiszen az Isteni jelen van a csatamezőn – a Legfelsőbb teljes valójában szállt alá.

Az eredendően lágyszívű Ardzsuna hirtelen szelídsége ellenére az Úr Krisna méltóságteljesen arra ösztönzi, hogy folytassa. Semmi kétséget nem hagy afelől, hogy ki viseli a fehér kalapot, és kinek kell eltűnnie, mint a gaznak a kertből. Így mutatja be Krisna saját kozmikus programját, hogy felemelje az élőlényeket.

„Ha Én nem végezném többé az előírt kötelességeket, romba dőlnének a világok. Én lennék az oka a nemkívánatos népességnek, s ezáltal véget vetnék minden élőlény békéjének.”

(Bhagavad Gita 3.24)

„Bárhol legyen a vallás gyakorlása hanyatlóban, s kerüljön fölényes túlsúlyba a vallástalanság, alászállok Én Magam.

A jámborok felszabadítása, a gonoszok megsemmisítése, valamint a vallás elveinek visszaállítása végett korszakról korszakra megjelenek Én.”

(Bhagavad Gita 4.7-8)

Gondolj bele, a Gíta nem csak egy egzotikus, ősi keleti írás, hanem majdnem ugyanolyan kortárs amerikai jelenség lehet, mint a meggyes pite.

 

Dévamrita Szvámi, 2011. augusztus 17., 8:48

 

Írj kommentet