40 órás kirtan 2. rész

júl 22

Tovább

40 órás kirtan 1. rész

júl 22

Tovább

Hatvan évvel ezelőtt

júl 09

“Amint a megtestesült lélek állandóan vándorol ebben a testben a gyermekkortól a serdülőkoron át az öregkorig, a halál pillanatában is egy másik testbe költözik. A józan embert azonban nem téveszti meg az efféle változás.”

Bhagavad-gítá 2.13

Tovább

Anyák napi manőverek

júl 09

A férjem vonszolt el egy vasárnapi programra anyák napi ajándék gyanánt. – áradozott nekem boldogan Dváraka-puri, egy három gyermekes anyuka. Az emlékezetemnek csak erre a lökésre volt szüksége – eszembe jutott, hogy felhívjam 83 éves anyukámat, aki az USA-ban él, 16 órányi időeltolódási zónában.

– Nem kér sokat – fejtettei ki Dváraka-puri. – Csak hallani akarja a hangodat és tudni, merre vagy – ez afféle örök anyai dolog, nem számít, milyen ősi.

Az eszembe véstem a tanítványom szavait, aki egy másik tanítványom édesanyja: anyukám csak annyit akar, hogy hallhassa a hangomat, és tudja, merre vagyok.

Tavaly anyák napján egyik fivérem sem hívta őt fel. Amikor ezt megtudtam, megragadtam az alkalmat, hogy hatalmas adagot helyezzek az érzelmi bankszámlára.

– Látod, melyik fiadat érdekled igazán! – jelentettem ki. – Ez a bizonyíték. Szvámi vagyok, egy hajléktalan csavargó, és egészen Új Zélandról hívlak, ami az utolsó állomás az Antarktisz előtt. A többi fiad jólétben él és anyagi szempontból sokat elért, könnyen elérhetnek téged az USA-ban, mégsem hívnak.

Fogadd el a valóságot: ismerd el, hogy én vagyok a legfigyelmesebb és legelőzékenyebb fiad, még ha csak évente egyszer látogatlak is meg, és azt állítod, hogy ritkán tudod, éppen hol tartózkodom a nagyvilágban.

Ügyesen eltitkolva, hogy bármelyikünket is jobban szeretne, olyan gyakorlottan, ahogy arra csak az anyák képesek, hangsúlyozta, hogy minden fia egyenlő az ő szemében. Mindazonáltal elismerte, hogy mivel elsőszülöttje vagyok, mindent megadott nekem, amit csak tudott.

– Végre, itt az igazság. – feleltem győzelemittasan.

– Nem, kedvesem, nem érted. – vágott vissza. – A két öcséd házas emberek. Tudom, min mennek keresztül – te viszont nem. Tudod, a nőket nem könnyű eltartani. Sajnos te kihagytad ezt a csodálatos és gyümölcsöző tapasztalatot.

Kétségtelenül az történhetett, hogy az öcséid feleségei uralkodnak férjeik felett így vagy úgy; ezért nem volt eszükben engem felhívni anyák napján – ezt értékelem.

– Nevetséges. – tiltakoztam. – Annyi kifogást találsz nekik, nekem egyet sem.

Így zajlik az élet a családban: a nagyra törők és az erős matriarchák próbálnak összefogni, és megérteni egy hajléktalan, nincstelen szvámit.

 

Dévamrita Szvámi 2011. május 9., 12:40

Tovább

Amikor egy egész élet gyakorlatának zöld mangója beérik

júl 09

A jó szülők sosem beszélnek gyermekeik előtt bizalmas felnőtt dolgokról. Ahogy a gyerek felnő, és érett lesz, az élet és e világi szerelem története világossá válik előtte.

Egy képzett guru bizalmasságát és gondoskodását bemutatva Szvarúpa Damodára Goszvámi egy csendes, elhagyatott helyen válaszolt Raghunátha Dász Goszvámi kérdésére.

Az Úr Caitanya személyes titkáraként Szvarúpa Damodára Goszvámi megszilárdította a hagyományt: Krisna szerelmi kedvteléseit sosem szabad a tömeg előtt hirdetni. A hozzá nem értő fülek könnyedén összetéveszthetik a transzcendentálist a világival, és fordítva.

Sőt, Maháprabhu választotta legbizalmasabb kevés társa közül Szvarúpa Damodára Goszvámi élénken példázta azt a hatalmas alázatot, amely azt jellemzi, aki ténylegesen ismeri Krisna madhurya liláját.

– Sem én, sem az Úr Caitanya olyan bensőséges társa, mint Rámananda Raya vagy Gadádhara Pandit sem értik Krisna tökéletes és bensőséges kapcsolatait, melyeknek az Úr Caitanya maga a forma. – kezdte a Raghunátha Goszvámihoz intézett választ.

– Ha azonban ugyanez az Úr Caitanya irányítja a nyelvemet és Ő maga felfedi a saját magáról szóló legbizalmasabb tudást, akkor a kegyéből betekintést nyerhetsz ebbe a rejtélybe és megtapasztalhatod ezt a korlátlan örömöt, amelyet a hiteles hallgató nyer akkor, ha hitelesen megérti.

Dévamrita Szvámi 2011. május 5., 11:01

Tovább

Bhakti titkok, amikor a gyerekek felnőnek

júl 09

Bár a lelki érzelmek elpusztíthatatlanok, az anyagi tulajdonságokat megsemmisítik. Mivel vágyunk az önzetlen odaadó szolgálatra, ill. szeretnénk benne elmerülni, ez szunnyadó lelki személyességünk fokozatos újra felbukkanásához vezet. A hiteles személyesség egén húzódó valódi érzelmek vibráló szivárványa az anyagi tulajdonságokat a maguk valójában láttatja – sápadtnak és száraznak.

Amit a bhakták éreznek elkötelezett napi szolgálatuk folyamán, az dicsőséges. Ezen érzelmek fölött, az odaadó szolgálat gyakorlati szintjén bimbózik az az ékkő, amely a lelki tökéletesség bizalmas és legmagasabb rendű érzelme – röviden az Odaadás nektárjának második része. Ezeknek a Krisna kedvteléseiben tapasztalt csúcsponti érzelmeknek a leírása megzavarhat minket. Éretlenségünkben félreérthetjük őket.

Azért, hogy az előre vezető utat megtisztítsa, Raghunátha dász Goszvámi, aki alázatosan elfogadta egy törekvő bhakta helyzetét, a következő kérdést tette fel az Úr Caitanya személyes titkárjának, Szvarupa Damodára Goszváminak:

- Krisna bensőséges kedvtelései közül képtelen vagyok megérteni az emelkedett vaisnavák, Candidász és Vidjápati által oly csodálatosan megénekelt isteni szeretetet. Ezekből a dalokból csak a világi szeretet külsődleges üzenetét fogom fel, s úgy tűnik, mintha a férfi és nő közötti vonzalmat mutatná be.

Hogyan is lehetnek a hétköznapi kéjvágyat tiszta, lelki szeretetnek tekinteni? Kérlek, taníts engem, hadd értsem meg hiteles módon. Milyenaz isteni szeretet természete Krisna kedvteléseiben ?

Az Úr Caitanya a társaságodban megízleli ezeket a dalokat és a hangulatukat, én azonban nem léphetek be a bensőséges kapcsolatoknak ebbe a világába. Mivel Maháprabhu a te gondjaidra bízott, kérlek kedvesen segíts nekem, hogy megfelelően megértsem ezeket a bizalmas igazságokat. Légy kegyes hozzám, és magyarázd el nekem a tiszta szeretet dimenzióit. Ekkor, mentesen minden kétségtől, örökre hálás leszek neked.”

 

Dévamrita Szvámi 2011. május 2., 23:43

Tovább

A Krisna probléma

júl 09

– Krisna miért hódol szerelmi kedvteléseinek, amikor olyan sokan félreértik ezeket, főleg Indiában. – kérdezte egy bhakta tőlem. Más szóval, nem lenne jobb Krisna ázsiójának és profiljának, ha mondjuk kevésbé lenne életvidám és bizonyos területeken teljes közöny jellemezné? Akkor nincsen semmi ellentmondás, semmi bonyodalom, ami a világi elméket és elképzeléseiket izgatná – az emberek könnyebben el tudnák őt fogadni, és nem akadályoznák őket a kétségek és a zavarodottság.

A válaszom:

Hogyan lehetne a Legfelsőbb Abszolút Igazság tökéletes és teljes a tiszta, isteni romantika nélkül? Krisna a legfelsőbb élvező, miért nemtelenítsük Őt – miért fosszuk Őt meg belső energiájától és szerelmi ügyeitől?

Az emberek többsége elismeri Isten teremtő, fenntartó és pusztító hatalmát, akkor miért igyekeznek megfosztani őt energiáinak Teljes Egészétől, mert tiszta szeretetet oszt meg tiszta részeivel? Ha tulajdonképpen ateista vagy, ismerd el, hogy teljes legyen a kép.

Hogyan lehet a Legfelsőbb Abszolút Igazság mindenkit vonzó személyes szerelmi ügyei nélkül, melyek a legédesebbek? Ha Krisna valóban mindennek a forrása, akkor minden fajta kapcsolat kifejeződése, melyet az anyagi világban tapasztalunk, Hozzá vezet, a végső eredethez.

Ha nem értjük meg tökéletesen az isteni személyesség a maga teljességében, nincs más választásunk,mint hogy továbbra is vonzódjunk az anyagi létezés lényeg nélküli, homályos kapcsolataihoz. Így miközben Istent dicsőítjük teremtő fensége vagy személytelen mindenhol jelenlevősége miatt, reménytelenül a szív világi ügyeinek a foglyai maradunk.

 

Dévamrita Szvámi 2011. április 29., 23:37

Tovább

A bhakti vaksága a nemek terén

júl 09

Egyszer Srila Prabhupáda egyik női tanítványa megkérdezte, hogy vajon egy nő számára lehetséges-e, hogy Krisna tiszta bhaktájává váljon. A válasz:

- Addig nem, amíg azt hiszi magáról, hogy nő.

Meghökkentél? Mit jelent maga a válasz?

Ehhez hasonlóan az előző ácsárják azt állítják, hogy az, aki egyfajta emberi lényként azonosítja magát, mint nő vagy férfi, annak számára lehetetlen elérni a tiszta bhaktit. Újra egy rejtély. Mi folyik itt — kétneműség, semlegesség, szabad hippi szerelem, vagy micsoda? Valaki hogyan ültethet a gyakorlatban ebben a világban egy ilyen kijelentést?

Körüljárhatjuk ezt a kérdést az elkövetkezendő héten, talán a Krisna-liláról folytatott beszélgetéssel kapcsolatban, mely Raghunátha dász Goszvámi és Szvarupa Damodára Goszvámi között zajlott, és Dzsganánanda Pandit tolmácsolta.

Addig is adjuk az egész elegyhez ezt a Srímad Bhágavatam idézetet:

„Amíg az élőlény nem tett szert a teljes önmegvalósításra – azaz amíg nem vált meg attól a tévfelfogástól, hogy azonos a testével, amely nem más, mint az eredeti test és az eredeti érzékek tükröződése, – addig nem szabadulhat meg a kettősség felfogásától, melyet a férfi és nő közötti különbség képvisel, s így minden esély megvan rá, hogy elbukik, mert értelme zavarodott.”

 

Milyen irányban haladunk, és mit számít egyáltalán?

 

Dévamrita Szvámi 2011. április 27., 5:55

 

Tovább

Őrült tej egy őrült világnak

júl 09

Azt mindenki tudja, hogy a boltokban árult ipari tej szembetűnően különbözik a tehén eredeti szeretetteljes ajándékától. Most az okos tudósok még jobban el akarják torzítani ezt a csodás ételt. Ezt úgy érik el, hogy megváltoztatják a teheneket, emberi géneket ültetnek a DNS-ükbe. A folyamat azzal jár együtt, hogy tejelő tehenek genetikailag módosított embrióit ültetik pótanya tehenekbe.

Mivel nem minden nő szoptatja a gyermekét, és a bébitápszer csak egy alacsonyabb rendű helyettesítő, a biotech pénzbefektetők piacot remélnek. A séma? Azáltal, hogy összekeverik a tehén embrió DNS-ét emberi génekkel, „szupertej” fog folyni – együttesen lesz benne mindaz a jó, amit a tehén tőgye ad, és nagy mennyiségben mindazok a kulcsfontosságú tápanyagok, melyeket a nő keble biztosít.

A kutatók vezetője szerint:

– Az emberihez hasonlatos tejnek 10 vagy még több évre van szüksége ahhoz, hogy végül ezt a kiemelt tejet a fogyasztó csészéjébe önthessük.

A laboratórium elárulja, hogy körülbelül 300 tehenet számláló csordát gyűjtöttek össze, amelyek képesek az „emberiesített tehéntejet” termelni. Az Egy tudomány közkönyvtára c. tudományos lapban közölték, hogy ezek az úgynevezett génkeresztezett állatok fizikailag hasonlítanak a normális tehenekhez.

Kínában, ahol a biotech törvények lazák és nincs, aki ellenezze, a kísérletek folytatódnak, míg a többi génmódosított ételre vár a világ. A bevont tudósoknak sikerült már 3 generációnyi módosított tehenet létrehoznia, a tehén/emberi tej kereskedelmi gyártása azonban sokkal nagyobb csordát igényel.

Két kísérletben 42 módosított tehénből 26 maradt életben – 10 azonnal születés után, és 6 néhány hónappal később hullott el.

A biotech tudósok világszerte készek elfogadni, hogy a genetikai módosítás során alkalmazott klónozó technika hatást gyakorolhat a módosított állatok fejlődésére és túlélési esélyeire. Az elfogadott tudományos rejtély azonban az, hogy miért.

A State Key agro-biotechnológiai laboratórium vezetője erősködik, hogy az „emberihez hasonlatos tej” olyan biztonságos, mint a hagyományos tehéntej, s leírja annak ízét is:

– A kevert tejnek erősebb a zamata, mind a normálisnak.

Hogy mi a tehenekre, az emberre és a természetre gyakorolt rövid és hosszú távú hatása? Nem tudni.

Bízzunk bennük.

A piacgazdaság és etikájának láthatatlan keze, melyet az általunk választott erényes politikusok figyelnek, minden tud rólunk.

 

Dévamrita Szvámi, 2011. április 24., 1:14

Tovább

Élet egy szellemjárta házban

júl 09

Milyen ártalmatlan az elme? A sötét és nehéz pillanatokat leszámítva egészében nem tűnik ártatlannak, játékosnak és szórakoztatónak? Próbáld ki magad – az elme nem is tűnik olyan rossznak, nem? Miért figyelmeztet a Gíta és a Bhágavatam annyiszor olyan kemény hangvételben? Talán ezek más korszakra vonatkoznak, nem a mostanira.

Ahhoz, hogy meglássuk, milyen az elme valójában, meg kell értenünk az anyagi létezés egészének működését, azt a halálos varázslatot, ami folyik.

Ahogy a Caitanya-caritamrta írja

„Amikor az élőlény arra vágyik, hogy Krisnától függetlenül élvezzen, akkor Máyá, az illuzórikus energia azonnal elkapja. Így a félrevezetett lélek úgy viselkedik, mintha egy boszorkány megbabonázta volna.”

A megbabonázás ezen folyamatában vajon milyen szerepet játszik a mi kis aranyos elménk? Az elménken keresztül azt diktálja a boszorkány:

– Dolgozz keményen, hogy abban a kiváltságban részesülhess, hogy még jobban vonzzon az anyagi létezés csillogása. Annyira lenyűgöz majd, hogy sosem szabadulsz – mert ki is akarna szabadulni?

A Gita és a Bhágavatam lerántják a leplet a feltételekhez kötött lélek elméjéről, mely a hamis egóval való kapcsolata miatt saját képzeletére és részrehajlására támaszkodik.

Ennek a párnak igen régi már a románca. A hamis ego, mely arra vágyik, hogy valamin, bármin uralkodhasson, így udvarol az elmének:

– Csináljuk, csobbanjunk egyet máyá óceánjában. Egyedi, individualista örömben lesz részünk!

Végkövetkeztetés: elbűvölve, megigézve automatikusan énközpontúság kiterjesztett önzés tevékenységeit fogjuk vadászni – „természetesen”. Az egyetlen életképes megoldás, ha úgy formáljuk az elmét, hogy örök, odaadó tevékenységet végezzen. Semmi más nem fogja kiűzni a boszorkányt az otthonunkból.

 

 

Dévamrita Szvámi, 2011. április 21., 7:43

Tovább