Lalasamayi Prarthana

máj 20

Lalasamayi Prarthana

‘gauranga’ polite habe pulaka-sarira
‘hari hari’ bolite nayane ba’be nira

ara kabe nitai-cander koruna hoibe
samsara-basana mora kabe tuccha ha’be

visaya chariya kabe suddha ha’be mana
kabe hama herabo sri-brndabana

rupa-raghunatha-pade hoibe akuti
kabe hama bujhabo se jugala-piriti

rupa-raghunatha-pade rahu mora asa
prarthana koroye sada narottama-dasa

 

Õ Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivédanta Szvámi Prabhupáda magyarázata:

 

Ezt a dalt Narottama dása Thákura, a Gaudija-vaisnava-sampradája, az Úr Caitanyától eredõ tanítványi láncolat kiváló bhaktája és ácáryája énekelte. Narottama dása Thákura számos dalt írt, melyeket minden vaisnava hitelesnek ismer el. Ezek a dalok egyszerû bengáli nyelven íródtak, tartalmuk, értelmük azonban nagyon mély.

Ebben a dalban így énekel: ‘gauranga’ bolite habe pulaka sarira. Akkor érjük el a szent nevek éneklésének tökéletességét, ha a testünk remegni kezd, amikor kimondjuk az Úr Gauranga nevét, aki útjára indította a sankirtana-mozgalmat. Ezt nem szabad utánozni, de Narottama dása Thákura mégis felteszi a kérdést: “Mikor jön el számunkra az a pillanat, amikor remegni kezd a testünk, ha az Úr Gauranga nevét énekeljük?” A remegés után pedig—‘hari hari’ bolite nayane ba’be nira: “A Hare Krisna éneklése közben a szemet elönti a könny.”

Azután így szól: ara kabe nitai-cander koruna hoibe. Mindannyian az Úr Nityánanda kegyérõl kérdezõsködünk. Nityánanda az eredeti lelki tanítómester, így Gaurangát, azaz az Úr Caitanyát az Úr Nityánanda kegyén keresztül kell megközelítenünk. Mirõl lehet felismerni azt, aki megkapta az Úr Nityánanda indokolatlan kegyét? Narottama dása çhákura kijelenti, hogy annak, aki valóban megkapta az Úr Nityánanda indokolatlan kegyét, nincs több anyagi vágya. Ara kabe nitai-cander koruna hoibe samsara-basana mora kabe tuccha ha’be. A samsara-basana kifejezés azt jelenti: “az anyagi élvezet utáni vágy”, s Narottama dasa azt kérdezi, hogy vajon mikor válik ez majd teljesen jelentéktelenné. Amíg testünk van, addig természetesen számos anyagi dolgot kell elfogadnunk, de semmiképpen sem az élvezet szellemében, hanem azért, hogy a testünket és a lelkünket összetartsuk.

Narottama dasa késõbb így fohászkodik: rupa-raghunatha-pade hoibe akuti: “Mikor ébred bennem mohó vágy arra, hogy tanulmányozzam a hat Goszvámi könyveit?” Az akuti azt jelenti: “mohóság”. Rupa Goszvámi, az odaadó szolgálat atyja, Bhakti-rasamrita-sindhu címû mûvében nagyon szépen leírja az odaadó szolgálat folyamatát. A Caitanya-caritamrita és más könyvek is foglalkoznak ezekkel a témákkal, melyeket Az Úr Caitanya tanítása címû könyvünkben foglaltunk össze. A hat Goszvámi tanításain keresztül kell megismernünk Rádhá-Krisna szerelmi kedvteléseit. Narottama dása Thákura azt az utasítást adja nekünk, hogy ne próbáljuk saját erõfeszítésünkbõl megérteni Rádhá és Krisna szerelmét. Ezt a szerelmet—a yugala-piriti—a Goszvámik útmutatásai alapján kell megértenünk.

Amíg az elme túlságosan elmerül a materialista gondolatokban, addig nem léphetünk be Vrindávana királyságába. De Narottama dása çhákura kijelenti: visaya chariya kabe suddha ha’be mana kabe hama herabo sri-brindabana: “Amikor az elmém teljesen megtisztul, s mentes lesz az anyagi aggodalmaktól és vágyaktól, megérthetem majd Vrindávanát és Rádhá-Krisna szerelmét, lelki életemet pedig siker koronázza majd.”

Tovább

Az állam megszerzi az irányítást a Samsara gyakorlat felett

máj 20

 

A halálról és a következő életről szóló beszélgetésünket folytatva vizsgáljuk meg, mi történik akkor, ha az állam vakmerő módon metafizikai lesz.

A természet törvényeit mesterfokon akarata szerint hajlítva a Kínai Állami Vallásügyi Hatóság megtiltotta a Tibeti buddhista szerzeteseknek, hogy a kormány engedélye nélkül reinkarnálódjanak.

Az évekkel ezelőtt hatályba lépő törvény szigorúan előírja azokat a körülményeket, amelyben a szerzetesek újra megszülethetnek.

A törvény nyomatékosan kijelenti, hogy egyetlen Kína határain kívül élő buddhista szerzetes sem születhet meg újra. Mivel egyetlen száműzetésben lévő tibeti buddhista vezető sem születhet meg újra, ez a kormány szerint azt jelenti, hogy véget ér a 600 éves hagyomány, melynek keretén belül megkeresték a Dalai Láma inkarnációját, hiszen nem lehet következő élete.

A szerzetesek visszavágtak. Az idős Dalai Láma kijelentette, hogy addig nem születik meg újra Tibetben, amíg az kínai uralom alatt áll. Lehetséges-e, hogy a tibeti buddhizmus következő vezetője amerikai, európai vagy akár kínai legyen?

Ki tudja ezt irányítani?

Elsősorban az újjászületés maggal való megtermékenyítésre összpontosítva, az avatár, az Úr Kapiladéva ezt mondja: „Az élőlény, a lélek a Legfelsőbb Úr irányításával, valamint tettei következményeinek megfelelően egy nő méhébe kerül a férfi spermájának egy részecskéjén keresztül, hogy felöltsön egy bizonyos fajta testet.” (S. Bhag. 3:31:1)


Prabhupada ezt így magyarázza:

„Minden az Istenség Legfelsőbb Személyiségének felügyelete alatt történik. Az anyagi természet adja a testet, ám a Felsőlélek irányítását követi. A Bhagavad-gíta azt mondja, hogy az élőlény az anyagi természet készítette szekéren utazik ebben az anyagi világban. A Legfelsőbb Úr Felsőlélekként mindig jelen van az egyéni lélek mellett. Úgy irányítja az anyagi természetet, hogy az tetteinek megfelelően egy bizonyos fajta testet adjon az egyéni léleknek, s az anyagi természet megadja azt a testet.”

 

Dévamrita Szvámi, 2011. március 5., 16:33

Tovább

Vissza Istenhez – lehetetlen?

máj 20

Kedves bhakták, ha egy fikarcnyi anyagi vágyunk van a test elhagyásának pillanatában, akkor nem megyünk vissza Istenhez? Többezer éven át lesz részünk élvezetben a félistenek birodalmában , a következő lehetséges lakhelyünkön? Csak kevesen térnek vissza egy élet alatt?

Ne feledjétek, a temérdek hiba ellenére is a Kali korban temérdek szerencse vár ránk:

“[A Kali-kor és a sankirtana dicsősége] Akik igazi tudással rendelkeznek, értékelik a Kali-kor elõnyeit. E megvilágosodott emberek áldják a Kali-yugát, mert e bűnös korban az élet minden tökéletességét könnyen el lehet érni a sankirtana végzése által.”  (S. bhag. 11:5:36)

Jayananda Prabhunak írt levelében Srila Prabhupada rávilágított arra a tényre, hogy a halál pillanatában tanítványa a Szent Hevet hallotta; ezért minden bizonnyal Krisnalokára jutott.

Jayananda közelgő halála előtt a bhakták tudták, hogy nemsokára elveszíti a hallását, ezért mindkét fülébe a Hare Krisna mantrát kiáltották, miközben a lélek eltávozott. Sikeres küldetés.

 

Dévamrita Szvámi, 2011. március 3., 0:14

 

Tovább

Lehetőségek a Következő Életre

máj 12

A guru-tanítvány kapcsolat elsősorban a szeretet köré épül – a valódi szeretetet úgy fejezzük ki, hogy csapatmunkát végzünk Krisna szolgálatában a paramparán keresztül. Ebben az együttes erőfeszítésben kétségtelen, hogy az egyik fél a mester, a másik pedig a szolga. Mindazonáltal ha a kölcsönös kapcsolatot ápoljuk, fokozatosan különleges fajta, nem e világi, érett barátság alakul ki. A guru és a tanítvány is szeretik Krisna utasításait, ami a tanítványi láncolaton keresztül száll alá, és ezért az érett szinten a közvetítő közeget és a tanítványt nektári lelki kötelék köti össze.

Kérlek, figyeld az érzelmeket, a hálát és reménykedést, amit Srila Prabhupada kifejezésre juttatott az eltávozott Jayananda Prabhunak szóló különleges levélnek az elején, miután tudomására jutott, hogy Jayananda Prabhu elhagyta a testét.

 

„Kedves Jayánandám!

Kérlek, fogadd áldásaimat.

Igen erőteljesen érzem a tőled való elkülönülést. 1967-ben csatlakoztál a mozgalmamhoz San Franciscoban. A sofőröm voltál, és énekelted a Hare Krisnát. Te járultál hozzá először a Bhagavad Gíta nyomtatásához 5000 dollárral. Ezután különféle kedvező szolgálatot végeztél Krisnának. Reménykedek, hogy a halál pillanatában Krisnára emlékeztél, és így elnyerted Krisna örök társaságát.”

Ezután Prabhupada a gyakorló bhakta számára lehetséges újabb születést helyez kilátásba, arra az esetre, ha nem sikerült volna hazajutnia. Ezeket a köztes úti célokat észben kell tartanunk, miközben rövid életünk vizén evezünk.

 

„Ha nem sikerült, mert még volt némi anyagi vágyad, akkor a mennyei bolygókra kerültél, hogy több ezer éven át a félistenekkel élj, és az anyagi létezés legpompásabb formáját élvezhesd. Onnan a lelki világba kerülhetsz. Még ha valakinek nem is sikerül a lelki világba jutnia, nagy jógik, bráhmanák vagy elkelő emberek családjában születik meg újra a Föld bolygón, ahol ismét lehetőséget kap arra, hogy Krisna-tudatát fölélessze.”

Ezután Prabhupáda kifejezésre juttatja bizonyosságát:

„De mivel Krisna-kirtanát hallgattál éppen, biztos vagyok abban, hogy közvetlenül Krisna-lokára kerültél.

janma karma ca me divyam

evam yo vetti tattvatah

tyaktva deham punar janma

naiti man eti so’ rjuna

[Bg. 4.9]”

 

Végül Prabhupáda Krisna különleges kegyéről tesz említést, ami oly módon nyilvánul meg, amit magunk sem gondolnánk:

„Krisna nagy szívességet tett neked, nem kellett továbbra is beteg testedben maradnod, és megfelelő helyzetet biztosított neked, hogy szolgálhassad Őt. Nagyon köszönöm neked.

Örök jóakaród:

 

A.C. Bhaktivedanta Swami”

Dévamrita Szvámi, 2011. február 28., 15:29

Tovább

Sakhi-vrinde Vijnapti

máj 05

Sakhi-vrinde Vijnapti

(a Prarthanaból)
1)
radha-krishna prana mora jugala-kisora
jivane marane gati aro nahi mora

(2)
kalindira kule keli-kadambera vana
ratana-bedira upara bosabo du’jana

(3)
syama-gauri-ange dibo (cuwa) candanera gandha
camara dhulabo kabe heri mukha-candra

(4)
gathiya malatir mala dibo dohara gale
adhare tuliya dibo karpura-tambule

(6)
sri-krishna-caitanya-prabhur daser anudasa
seva abhilasha kore narottama-dasa

(5)
lalita visakha-adi jata sakhi-brinda
ajnaya koribo seba caranaravinda

(1) Az örökifjú isteni pár, Sri Sri Rádha és Krisna az életem és a lelkem. Életemben-halálomban, rajtuk kívül nincs más menedékem.
(2) A Yamuna partján, kis kadambafák erdejében az isteni párt ragyogó ékkövekből készült trónusra ültetem.
(3) Sötét és világos alakjukat illatosított szantálpéppel kenem be, és camara-legyezővel legyezem majd őket. Ó, mikor láthatom majd holdhoz hasonlatos arcukat?
(4) Miután málati-virágokból füzért fűzök és a nyakukba teszem őket, kámforral illatosított támbulával kínálom meg lótuszajkukat.
(5) A Lalitá és Visákhá vezette szakik engedélyével Rádhá és Krisna lótuszlábát fogom szolgálni.
(6) Narottama dása, Sri Krisna Caitanya Maháprabhu szolgájának a szolgája, az isteni pár e szolgálatára áhítozik.

Tovább